Kdo jsme

Naše společnost TRADETEX je stabilní firmou se silným finančním zázemím působící na trhu výroby a dodávek pracovních oděvů a prádla pro široký okruh tuzemských i zahraničních zákazníků v oblasti průmyslu, zdravotnictví, potravinářství, gastronomie, obchodu a služeb. V současné době nabízí více než 300 druhů výrobků, z nichž je naprostá většina vlastní produkce.

Svou velikostí se řadí mezi střední firmy, kde výhody průmyslového způsobu výroby se vhodně doplňují s flexibilním přístupem k zákazníkovi, a to za současného zachování vysoké kvality výrobků.

Hlavním úkolem naší společnosti je dodržení tradičně dobré kvality a solidní ceny výrobků s tím, že veškerá naše produkce je vyrobena z hygienicky nezávadných materiálů a na výrobky je vydáno prohlášení o shodě.

Vize a cíle společnosti

Zajišťovat ucelené služby v oblasti výroby pracovního ošacení a dodávek ochranných pracovních oděvů
a pomůcek obchodním partnerům i konečným zákazníkům. 

Dodávat výrobky a poskytovat služby takové kvality, aby zákazník obdržel nejvyšší možnou užitnou
     hodnotu:

    - plné orientaci na uspokojování potřeb svých zákazníků
    - jakosti, bezpečnosti a spolehlivosti
    - podpoře svých zaměstnanců
    - dobré spolupráci se svými dodavateli

Dále budovat úspěšnou a sebevědomou společnost založenou na:

Jsme přesvědčeni, že jen úspěšná a bohatá firma se zaměstnanci na vysoké odborné úrovni je schopna trvale a plně poskytovat kvalitní služby svým zákazníkům a dostát svým závazkům k nim i v budoucnosti.

Z historie společnosti

1967

V rámci rozvoje občanské vybavenosti města Orlové byl v tomto roce postaven dům služeb, který nesl název „ŘEMESLA A SLUŽBY“. V něm byla zřízena i dílna pracovních oděvů, kde zpočátku pracovalo 18 šiček.

1978

Rozšíření výroby pracovních oděvů, kdy počet pracovníků se zvýšil na 45 a produkce dílny byla dodávána do sítě provozoven podniku ŘEMPO po celém Československu.

1991

Malá privatizace, následovalo postupné rozšíření výrobní kapacity na 220 vlastních pracovníků, vznikly další nové provozovny v Karviné a Orlové 1. Rozběhla se spolupráce s dalšími 11 kooperačními organizacemi s navýšenou výrobní kapacitou o cca 100 dalších výrobních pracovníků.

2000

Zaveden certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001.

2005

Vlivem rozvoje šití pracovních oděvů v rámci celé České republiky a nárůstu dovozů pracovních oděvů a pomůcek z asijských států se dle požadavku trhu produkce firmy zúžila na konkurenceschopné výrobky s vysokou kvalitou a užitnou hodnotou, kdy firma v této době disponuje počtem cca 120-ti vlastních kmenových zaměstnanců a spolupracuje s 5 kooperačními podniky.

2006

Zahájena stabilizace firmy s optimalizací výrobních a prodejních procesů včetně výrobních kapacit.

2007

Dokončena stabilizace firmy a provedena optimalizace výrobních i obchodních kapacit firmy. Firma nyní disponuje kapacitou cca 110-120 výrobních pracovníků včetně kooperačních podniků.

2011

Na trh byla uvedena nová kolekce konfekčních oděvů zaměřených především na oblast gastronomie a zdravotnictví – PROFI LINE.

Podnikatelská oprávnění

Šití oděvů a výroba textilních výrobků

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží vymezené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

Desatero předností

Proč spolupracovat s naší firmou? Protože.....

1. Jakost používaných materiálů a kvalita zpracování

velmi kvalitní české i zahraniční materiály splňující platné evropské i české normy, vysoká kvalita šití, vysoká odbornost jak dělnických profesí tak i THP, vývojových pracovníků a managementu, na veškerou námi vyráběnou produkci je vystaveno prohlášení o shodě

2. Přijatelná cena

velmi výhodný poměr cena x kvalita x užitná hodnota

3. Rychlá dostupnost zboží

jsou udržovány skladové zásoby na úrovni cca 20 mil.Kč vlastního zboží s okamžitou dostupností a možností expedice do 2 pracovních dnů

4. Zajištění náhradního plnění

zajištění dodávek zboží s náhradním plněním

5. Individuální přístup k zákazníkovi

možnost stanovení individuálních obchodních a platebních podmínek pro velkoodběratele, stálé a množstevní slevy, úpravy střihů a šití oděvů na míru, průmyslová výroba i menší výrobní série na zakázku

6. Střihové a konstrukční provedení

rozměrové provedení včetně velikostních řad je v souladu s platnými evropskými a českými normami , jsou dodržovány konstrukční zásady pro šití pracovního ošacení

7. Stabilní a ekonomicky silná společnost

dobrá platební morálka dodavatelům, možnost našívat pro zákazníka jeho sortiment na sklad, možnost komisního skladu u zákazníka, možnost delších splatností, možnost podílení se i na finančně náročných projektech apod.

8. Vlastní vývojové pracoviště

vlastní návrhy střihů, konstrukce a výroba vlastní střihové a technické dokumentace, vývoj a výroba nových kolekcí pracovních oděvů, a to i na zakázku

9. Opakovatelnost výroby

vytváření a uchovávání technické a výrobní dokumentace v takovém rozsahu, kdy je vždy zaručena plná opakovatelnost výroby

10. Zajištění dopravy po celé ČR

vlastní doprava, smluvní nákladní doprava, balíková smluvní přeprava

Jakost

Politika jakosti naší společnosti je založena na důsledném využití všech zdrojů vedoucích ke splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků s důrazem na kvalitu provádění všech procesů.

Pro splnění těchto cílů klademe velký důraz především na:

•   Plnou orientaci na potřeby zákazníka
•   Zaměření se na jakost a bezpečnost
•   Podporování našich zaměstnanců
•   Spolupráci s našimi dodavateli
•   Důsledné uplatňování vybudovaného systému řízení jakosti
 

 -